Nekaj splošnih pravil si preberite na spodnjih alinejah:

  • Na spletni strani in oglasni deski preverite lokalna pravila, etiketo in števno kartico.
  • Upoštevajte navodila osebja igrišča.
  • Igrajte varno (glej „Lokalna pravila“ in „Opozorila – znaki za nevarnost“).
  • Igrate in vadite na lastno odgovornost.

Več o etiketi in splošnih pogojih pa si lahko preberete v spodnji datoteki:

Etiketa in splošni pogoji